Thompson Rental
           25. oktober 2014  

NYHEDER
INFORMATION
LINKS

Set og Sket
04.06.13 kl. 13:51
MT Trans konkurs
Flere transport- og logistiknyheder.

MT Trans konkurs
Ved dekret af 29. maj har Sø- og Handelsrettens skifteret taget MT Trans ApS, Buntmagervej 10, 3 tv., København, under konkursbehandling på grundlag af en begæring, der er modtaget den 28. maj.
Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 5. februar og likvidator har været udmeldt den 19. april. Som kurator er udpeget advokat Erik Malberg, Langelinie Allé 35, København Ø.

Konkurs på Frederiksberg
Sø- og Handelsrettens skifteret har ved dekret af 29. maj taget Leth Transport & Logistik II ApS, Godthåbsvej 7, 2., Frederiksberg, under konkursbehandling på grundlag af en begæring, som er modtaget den 24. maj. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 6. februar og likvidator har været udmeldt den 3. maj. Advokat Bo Lauritzen, Gammel Strand 34, København K., er udpeget som kurator.

Skiftesamling i konkursbo
I konkursboet Vognmand John Larsson A/S, Hvissingevej 103, Glostrup, afholdes der mandag den 12. august kl. 12, skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, København K, til fremlæggelse og eventuel stadfæstelse af regnskab og udlodning med en forventet dividende på 2,056845 % til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens § 97.

Ottesen konkurs
Ved dekret af 30. maj har Skifteretten i Odense taget vognmand Kent Ottesen, Sandvadvej 6 A,
Korup, Odense, under konkursbehandling efter begæring, der er modtaget den 27. maj.
Kurator er advokat Erik Hollensen, Clemens Advokater Advokatpartnerselskab, Skt. Clemens Stræde 7, Århus C.

Afsluttende skiftesamling i Petersen Transport
I konkursboet Petersen Transport ApS, Bjernevej 34, Faaborg, holdes der afsluttende skiftesamling i Retten i Svendborg, Mødelokale D, Østre Havnevej 16 B, Svendborg, torsdag den 27. juni kl. 12.,
til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 19,0585 % til § 97 krav.

Ændringer hos producentejet lastvognsimport
Peter Petri og Eelco Anthonie van Veen er den 29. april trådt ud af bestyrelsen ved DAF Trucks Danmark A/S, Kystvej 18, Aabenraa og i stedet er Harald Peter Seidel, (næstformand), Resedalaan 46, AB Waalre og Johan Theodoor Hendrik van Keulen, Schoolstraat 29, AB's - Hertogenbosch, Holland indtrådt på posterne.
Også i direktionen er der sket ændringer.
Johan Theodoor Hendrik van Keulen, (adm. dir), Schoolstraat 29, AB's – Hertogenbosch er trådt ind i direktionen, hvor Eelco Anthonie van Veen er trådt ud.

To fynske shippingselskaber likvideres
Ved de to selskaber Fyn Shipping I ApS og Fyn Shipping II ApS, begge bosiddende Hvidkærvej 17B, Højme, Odense SV er likvidation vedtaget den 11. april.
Ledelsen er fratrådt i begge selskaber og Kim Jensen, Mikkels Mose 19, Sanderum, Odense SV, er den 11. april tiltrådt som likvidator i begge selskaber.

Ghanem træder ud
Abdul Wahab Abbas Ghanem er den 29. maj trådt ud af bestyrelsen ved G&C Logistics ApS, Elektronvej 2-4, Greve.

Lagerhotel bliver til tøj
Vedtægterne er den 23. maj ændret ved HK Lagerhotel, Smidstrup ApS og navnet og adressen er ændret til h.h. Kolding Profiltøj ApS, Vejlevej 465, Kolding med binavnet HK Lagerhotel, Smidstrup ApS.
En kapitalforhøjelse på 400.000 kr., der er indbetalt kontant, til kurs 100. Kapitalen udgør herefter 525.000 kr.
Samtidig er Jan Petersen, den 23. maj trådt ud af direktionen, og i stedet er Charlotte Seidelin Petersen, Bovænget 3, Smidstrup, Fredericia, indtrådt på posten.

Nyt bestyrelsesmedlem hos autolakker
Niels Haahr Christensen er den 29. maj trådt ud af bestyrelsen ved Pierre.Dk. Autolakering A/S, Trianglen 12, Bramdrup, Kolding og i stedet er Pierre Legarth, Fjordvej 32, Strandhuse, Kolding.

Rebsdorf indtræder ved Rebsdorf
Jens Peter Rebsdorf, Molevej 19, Kollund, Kruså er den 17. maj trådt ind ved selskaberne Rebsdorf Ejendom A/S, og Rebsdorf Holding II A/S, Transitvej 14, Padborg.

Bestyrelsesændring ved Safe Green
Andreas Grønlund Hove er den 27. maj trådt ud af bestyrelsen ved Safe Green Logistic A/S, Skivervej 71, Gandrup og i stedet er Kasper Engstrøm Lyhne, Ellekrogen 6, Gistrup trådt ind på posten.

Erhvervsstyrelsen foretager korrektion
Vedtægterne er den 29. maj ændret ved TKS Transport, Ørbæk ApS, Toften 34, Ørbæk og binavnene Herkules-Transport ApS, Nordpilen ApS og TKS-Transport ApS er slettet.
Frederik Kronholm Kock er den 16. april trådt ud af direktionen og i stedet er Tina Nielsen, Toften 34, Måre, Ørbæk trådt ind.
Erhvervsstyrelsen har dags dato truffet afgørelse om, at registreringerne foretaget den 18.april i år i selskabet er sket uberettiget. Erhvervsstyrelsen har derfor foretaget korrektion af de registrerede oplysninger.

Fusion i Middelfart
Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem UNI-Tankers A/S, Søndergade 65, Middelfart, som det fortsættende selskab, der tillige driver virksomhed under navnene UNI-Chart A/S, UNI-Charter A/S, UNI-Tank Chartering A/S, og UNI-Tankers Crewing ApS, der tillige driver virksomhed under navnene UNI-Crewing ApS og UNI-Crew ApS, som det ophørende selskab.

To blå selskaber fusionerer
Selskabet Blue Water IT A/S, Trafikhavnskaj 9, Esbjerg, er den 30. maj opløst efter fusion med Blue Water Shipping A/S, Trafikhavnskaj 9, Esbjerg.
Vedtægterne er samtidig ændret ved Blue Water Shipping A/S, og Blue Water It A/S, er tilføjet som binavn.

Ændringer hos GF
Hos GF Transport Og Logistik, Assensvej 50, Faaborg, der er et selskab med begrænset ansvar, er Paw Pedersen Gravgaard, Mads Hansen Ravn, Tom Sandberg og Torben Wiborg Thomsen, den 17. maj udtrådt af bestyrelsen, hvor Jørgen Bremholm, (formand), Baunebjerg 15, Svanninge, Faaborg og Børge Schmidt, Indre Ringvej 97, Fredericia i stedet er trådt ind.

Icap opløst
Likvidationen ved Icap Shipping (Denmark) ApS, Svanemøllevej 77, Hellerup, med binavnene J.E. Hyde & Co. (Denmark) ApS I Likvidation og Icap Hyde (Denmark) ApS I Likvidation er sluttet, og selskabet er i følge oplysninger fra den 30. maj blevet opløst.

Nystiftet selskab forhøjer kapitalen
Vedtægterne er den 30. maj ændret ved Kel-Berg Scandinavia A/S, Langelandsvej 5, Toftlund, og en kapitalforhøjelse på 4.500.000 kr. er indbetalt kontant til kurs 100. Kapitalen udgør herefter 5.000.000 kr.

Lastvognsforhandler forhøjer kapitalen
Vedtægterne er den 30. maj ændret hos Lastas Trucks Danmark A/S, Energivej 35, Hedensted og binavnet Lastas A/S er blevet tilføjet.
Samtidig er kapitalen forhøjet med 9.000.000 kr. som er indbetalt kontant til kurs 277, og selskabets kapital udgør nu 10.000.000 kr.

Nyt medlem af direktionen ved Michael
Thomas Mikha Larsen er den 30. maj trådt ud af direktionen ved Michael Transport ApS, Jyllingevej 54, Vanløse og i stedet er Ahmad Karim Mohammed Al-Jobouri, Jyllingevej 54, Vanløse.

Ændring hos postejet selskab
Henrik Højsgaard er den 30. maj trådt til som formand for bestyrelsen ved Transportgruppen A/S, Industrisvinget 2, Brøndby, og Carsten Dalbo Pedersen samt Claus Fræhr Mikkelsen er ved samme lejlighed trådt ud af bestyrelsen.
Anna Kristina Malmgren Johansson, Silverbäcksvägen 4, Sollentuna, Sverige er den samme dag indtrådt i bestyrelsen.

 
 
   
 
Ledige job i branchen
 
Minsparringspartner
 
BAR Transport og Engros
 
 
Lastas
 
Elbek og Vejrup
 
Langelandsfærgen
 
Veterankalender 2015
 
Als Færgen
 
Krone Scanbalt
 
 
 
 
 
 
 
 
Danske Transport Medier ApS · Christiansmindevej 12D · 8660 Skanderborg · Tel: 70 250 350
Danske Transport Medier er transportbranchens uafhængige mediehus. Vi udgiver følgende medier:
Danmarks Transport-Tidende, Trans Inform og nyhedsbrevet TTN.

Danmarks Transport-Tidende skriver blandt andet om national og international godstransport (landevejstransport, luftfragt, skibsfart, jernbanetransport), havne, lufthavne, transportcentre, kombiterminaler, logistik (3PL, lagerhotel, spedition), supply chain management (SCM), it-løsninger til transporterhvervet (GPS, digital tachograf, flådestyring), varebiler/vans, økonomi (leasing, finansiering, leje, uddannelse, kurser) samt politik (trafik, transport, gods).

Trans Inform skriver blandt andet om godstransport på landevej og leverandører i branchen, herunder lastbiler (Volvo, Scania, Mercedes, DAF, MAN, Iveco, Renault, Sisu m.fl.), trailer, tippelad, påhængsvogne, dæk, kraner, karosseri/opbygninger og containere.

Danske Transport Medier udgiver fagtidskrifterne Trans-Inform, Danmarks Transport-Tidende samt Lastbil Magasinet med tilhørende hjemmesider.

ledige stillinger i samarbejde med Ofir.dk